Nhận báu vật (vĩnh viễn) Hôm nay

  "damme... "

  Đã nhận được - 4 báu vật

  "dotkich..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bauvatcf..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "taochoicf..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "taolad..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "nguenxd..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tiendat..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "sieukha..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "yenvu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "conhieut..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "mumoi19..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "beotrau..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "canhga..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "boynha..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "mumumb..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "caigith..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "honghanhi1..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "gamemu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "khuibao..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "deohieu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "trungduc..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tientoa..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "sanbay..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "muabauvatcf..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bauvatcf..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "anhtuan..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "phongdp..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bossvn..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "ngocnam2..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tien1234..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "taolatie..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "keokeo..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "anhhungj..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tamyencuo..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "vuabauva..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bahaiv..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "nhom4hp3..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "teenhat..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "sieucaot..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "linhdieu19..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "mu_phong_..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "nguyent..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "hoasuamydi..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "donggai...."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "vuachoi..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "connhaty...."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "ongcu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "hoanghaib..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "leminhson..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "domugo..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "nhoccon..."
  Đã nhận được - 4 báu vật
  Cách mua báu vật CF vĩnh viễn

  + Click vào Mua báu vật
  + Nhập mã thẻ cào
  + Nhập tài khoản game đột kích (không cần nhập mật khẩu)
  + Bấm nạp thẻ để nhận báu vật
  + Khi báo nhận báu vật thành công
  + Đăng nhập vào game để nhận báu vật
  + Báu vật sẽ tự nhận vào Balo 1
  + Mua báu vat cf thành công 100%

  VTCGAME chính thức khai mở website bán báu vật vĩnh viễn

  Mua 4 báu vật vĩnh viễn nhận ngay 1 báu vật miễn phí (tự chọn)

  + Mỗi Game thủ chỉ được mua báu vật 1 lần duy nhất

  + Khi thanh toán báu vật bằng thẻ cào không nhận được báu vật sẽ trả lại thành vcoin vào tài khoản

  + Tân binh cũng có thể mua báu vật CF vĩnh viễn.

  + Không cần đăng nhập tài khoản. Chỉ cần điền tên tài khoản VTC nhận báu vật

  + Báu vật sẽ được cập nhật ngay khi thanh toán thành công

  + Hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán bằng thẻ cào Viettel, Vinaphone, Mobifone.

  + Để thuận tiện hơn cho game thủ chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm các loại thẻ khác trong thời gian sớm nhất có thể

  + Tỷ lệ mua báu vật thành công trên web là 100% nhận báu vật


  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ
  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ
  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Báu vật vĩnh viễn | Súng báu vật vĩnh viễn | Súng báu vật vĩnh viễn vtc | Mua sung bau vat cf | Báu vật game đột kích | Báu vật Game CF | Shop báu vật vĩnh viễn cho tân binh | Mua súng báu vật vĩnh viễn | mua bau vat cf | mua bau vat vtc game | Mua bau vat vinh vien cf | Bau vat cf